Mødelokale

Mødelokalet på 1.sal er et af KraftWerkets mindre lokaler og kan rumme op til 20 personer. Lokalet egner sig godt til møder, workshops, litteraturarrangementer eller lignende. OBS! Lokalet er gennemgangsrum til lydstudiet.

Mødelokalet på 1.sal bruges lige nu til KraftWerkets husmøder hver 2.onsdag i måneden.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål? Tag kontakt til os her!