Lokaler

Der er mange faciliteter samlet på KraftWerkets 600 kvm. I udgangspunktet kan lokalerne bookes kvit og frit til ikke kommercielle ungdomskulturelle aktiviteter. Hvis du er i tvivl om hvilke lokaler der egner sig til din aktivitet eller om vi kan være behjælpelig med noget andet, så tag kontakt til os forneden.

The-køkken og Plenum er åbne i dagtimerne for alle. Vi har kaffe og the til fri afbenyttelse – hvis du hjælper med at tømme opvaskemaskinen engang imellem.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål? Tag kontakt til os her!