Bliv frivillig

På KraftWerket kan du være frivillig på mange måder. Du kan hjælpe til med andres projekter – såsom Folkekøkken og barvagter i UnderWerket, men du kan også lave dine egne projekter.

Vil du være en del af vores fællesskab ? Vi har få kriterier for vores frivillige.

  • Du skal i udgangspunktet være mellem 15-30 år og skabe noget for andre.
  • KraftWerket har mødelokaler, kontorpladser, eventrum og et storkøkken. Som betingelse for at få gratis adgang til KraftWerket skal dit projekt være baseret på frivillighed og have en synlig kulturel værdi.

Vi forventer derudover, at

  • du deltager i vores husmøder og bidrager til fællesskabet med din erfaring og viden, og derigennem styrker netværket i huset.
  • du aktivt benytter de sociale medier til at fortælle om dit arbejde og dagligdag på KraftWerket.

6 + 1 =